Nee

Er bestaat niet zoiets als nee

Het bijvoeglijk naamwoord nee heeft twee betekenissen die vaak met elkaar verband houden, maar ze zijn niet altijd gemakkelijk te beschrijven. Bouwtekeningenhout.nl no. In de meeste contexten betekent het woord nee "afwezig" of "leeg", maar het kan ook "niet" en soms zelfs "niet waar" betekenen. Het kan bijvoorbeeld verwijzen naar iets dat er niet echt is en geeft in zekere zin aan dat iets wel of niet een realiteit is in die zin dat het niet bestaat. Aan de andere kant, om iets nee te kunnen noemen, moet het eerst bestaan. Dit kan worden aangetoond doordat als er niet zoiets als geen realiteit bestaat, het onmogelijk zou zijn dat er geen realiteit bestaat, want als dat zo is, dan zou er nooit niets kunnen bestaan.

Het zelfstandig naamwoord kan nu uit dezelfde bron komen als nee, het Latijnse woord voor "niets", waar het in feite dezelfde vorm aannam als niet-iets. In andere contexten is het woord nee echter 'afwezig' of 'leeg' gaan betekenen, wat betekent dat er geen entiteit, geen ding, geen persoon, geen idee, niets is. In het Engels wordt dit op verschillende manieren gebruikt om 'niet bestaand' te betekenen, maar waar of wanneer het ook vandaan kwam, het heeft nu een heel andere betekenis en wordt meestal gebruikt in contexten die verwijzen naar de afwezigheid van iets: iets bestaat niet in deze wereld maar het zou kunnen als God dat wilde.

Het kan ook verwijzen naar iets dat geen eigen realiteit heeft, omdat het geen attributen heeft die eraan kunnen worden toegeschreven, zoals geen pijn of geen misdaad. Het kan ook verwijzen naar iets dat op zichzelf niet bestaat, maar ontstaat wanneer een persoon of iets anders dat wil. Ten slotte kan het verwijzen naar iets dat geen externe attributen heeft, omdat het er geen heeft en het kan dus niet worden beschreven door een vergelijking, zoals nul als er helemaal geen eigenschappen van iets zijn. Er is niet zoiets als nee; het is slechts een concept dat wordt gebruikt om een gebrek te beschrijven.

Meer info over dit artikel: https://bouwtekeningenhout.nl/